Polityka prywatności

I Postanowienia

  1. Opracowania graficzne stanowi w całości wyłączną własność firmy MEGAKABEL. 
  2. Zakazuję się powielania, fotokopiowania i rozpowszechniania lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania zdjęć, rysunków, wzorów, opisów, specyfikacji, katalogów produktów i innych materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych opublikowanych na stronie internetowej www.megakabel.pl na jakichkolwiek polach eksploatacji bez pisemnej zgody firmy MEGAKABEL, pod rygorem skierowania sprawy da drogę postępowania cywilnego celem zabezpieczenia interesów majątkowych firmy. W przypadku naruszenia ww. zakazu firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. Wskazuje ponadto, że zgodnie z art. 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ,,kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nagranie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3." Dokonując zakupu na naszych aukcjach, akceptujesz regulamin.